INFORMACJE PRAWNE

Warunki korzystania z serwisu www.blueboson.eu

Operatorem stron internetowych www.blueboson.eu jest spółka Blue Boson SE (nazywana dalej Operatorem), która zgodnie z ustawą nr 185/2015 Z.z. „Ustawa o prawie autorskim” (dalej „Prawo autorskie”), jest uprawniona do wykonywania prawa własności do tych stron.

Jedynie Operator może określać, publikować oraz zmieniać warunki korzystania z witryn www.blueboson.eu. Korzystając z tych stron, zgadzasz się tym samym z warunkami operatora.

Operator daje prawo do korzystania ze strony www.blueboson.eu wyłącznie dla potrzeb osobistych Użytkownika. Inny cel korzystania z tych stron (całości lub jego poszczególnych części) podlega, zgodnie z ustawą o prawie autorskim, wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Operatora. Dostęp do serwisu www.blueboson.eu i korzystanie z niego jest bezpłatny.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na stránky www.blueboson.eu z iných zdrojov. Internetové stránky www.blueboson.eu môžu využívať ukladanie dočasných súborov, tzv. cookies. Viac informácií na stránke www.blueboson.eu/pl/cookies

Operator nie ponosi odpowiedzialności za precyzyjność i aktualność informacji, które przejmuje z innych źródeł. Strona internetowa www.blueboson.eu może zapisywać tymczasowe pliki, tzw. ciasteczka (cookies). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.blueboson.eu/pl/cookies

Dostęp do niektórych stron witryny www.blueboson.eu może być uwarunkowane dokonaniem rejestracji Użytkownika, ewentualnie zawarciem umowy między Użytkownikiem a Operatorem.

Operator, zgodnie z ustawą nr 428/2002 Zb. – „Ochrona danych osobowych”, może używać swoją witrynę internetową na podstawie nabycia pewnych danych osobowych swoich użytkowników. Użytkownik udostępniając swoje dane i informacje poprzez strony internetowe www.blueboson.eu wyraża tym samym zgodę na ich wykorzystanie przez Operatora wyłącznie na własne potrzeby.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • reklamę lub inną formę promocji, prowadzoną przez osoby trzecie za pośrednictwem witryny www.blueboson.eu,
  • treści i szkody spowodowane przez korzystanie z witryn osób trzecich, które można odwiedzić za pośrednictwem www.blueboson.eu.

Zabrania się w jakikolwiek sposób ingerować bez zgody Operatora do technicznego charakteru lub treści witryny www.blueboson.eu. Jedynie Operator ma prawo do wprowadzania zmian, usuwania lub uzupełniania dowolnej części witryny. Zabrania się wprowadzanie lub przesyłanie za pośrednictwem witryny www.blueboson.eu różnych informacji lub materiałów sprzecznych z etyką lub naruszających prawo.

Jeśli w indywidualnym przypadku nie podano inaczej, to z wyjątkiem wspomnianych warunków publikacja na stronach www.blueboson.eu jakichkolwiek danych lub informacji nie ma charakteru aktu prawnego, który by zmierzał do nawiązania stosunku prawnego między Operatorem i Użytkownikiem,. Stosunki prawne ustanowione między Operatorem i Użytkownikiem wynikają z warunków obowiązujących po dacie, kiedy te relacje powstały.

Warunki korzystania z serwisu www.blueboson.eu są ważne i obowiązują z dniem ich publikacji.