Technologia

Nasze proekologiczne urządzenia SCAT®SCAT REXCIT® mają za sobą dwadzieścia lat rozwoju, testów i zastosowań w dziesiątkach instalacji w różnych gałęziach przemysłu.

Urządzenia SCAT®SCAT REXCIT® są przepływowymi modułami hydraulicznymi, zawierającymi króciec wlotowy, komorę jonizacyjną, komorę wzbudzania i polaryzacji, króciec wylotowy, elektronikę sterującą oraz źródło zasilania. Urządzenie może posiadać otwór służący do odszlamiania i odpowietrzania, za pomocą którego wyłapuje się materiał, powietrze, gazy i ciecze o innym ciężarze właściwym. Podłączenie może być kołnierzowe lub gwintowe.

Opatentowana metoda stosowana w naszych urządzeniach modyfikuje strukturę molekularną wody lub innych mediów ciekłych i gazowych, Odbywa się to na trzech poziomach – fizycznym, chemicznym i energetycznym.

Istotą technologii jest osiągnięcie zmian energetycznych i siłowych w samej cząsteczce oraz pomiędzy cząsteczkami. Przebieg zmian jest dwufazowy.

blue_boson-technologia_uprava_vody-pl
blue_boson-technologia_uprava_vody-ikony-pl
blue_boson-technologia_zmena_chem_fyz-pl
blue_boson-technologia_scat-pl
blue_boson-technologia_primarny_okruh-pl
blue_boson-technologia_primarny_okruh-ikony-pl
blue_boson-technologia_zmena_energ-pl
blue_boson-technologia_scatrexcit-pl

SCAT®

Pierwsza faza

Pierwszy stopień – urządzenie SCAT® przeznaczone jest do podstawowej modyfikacji mediów. Zmodyfikowane w ten sposób medium ma zmienione do wymaganego poziomu właściwości chemiczne i fizyczne i jest przygotowywane do kolejnej modyfikacji w urządzeniu SCAT REXCIT®.

SCAT REXCIT®

Druga faza

Drugi stopień – urządzenie SCAT REXCIT® przeznaczone jest do uzyskania większej pojemności cieplnej medium. Zmiana stanu atomów następuje za pomocą oddziaływania cząsteczek kwantowych, dochodzi do pobudzenia i następnie uwolnieniu wykorzystywanego nadmiaru energii.

Urządzenia SCAT® i SCAT REXCIT® są przez nas projektowane i produkowane pod konkretną Państwa technologię oraz dopasowywane do danego źródła ciepła / zimna. Dostosowujemy je do wymiarów i konkretnych wymagań waszych rozwiązań technologicznych. Instalujemy je w gotowych rurociągach w wyznaczonych miejscach. Urządzenia są w pełni zautomatyzowane i nadają się do autonomicznej ciągłej pracy.

Patent: EP1941216
Certyfikat UE: 141299091

Zalety i efekty działania urządzeń
SCAT® oraz SCAT REXCIT®

01.

podniesienie efektywności i mocy systemu grzewczego lub chłodzącego

Pokaż więcej

podniesienie pojemności cieplnej medium
podniesienie płynności medium
obniżenie ciepła parowania
przyspieszenie wymiany ciepła / zimna
oszczędność energii w silnikach elektrycznych

02.

ciągłe usuwanie istniejących inkrustacji

03.

uniemożliwienie tworzenia sią kamienia, utleniania, korozji i kawitacji

04.

wzmocnienie procesów sedymentacji i koagulacji

05.

oszczędność środków chemicznych, ograniczanie antyskalantów, środków dyspergujących i biobójczych (REACH)

06.

przedłużenie cyklu życia systemu

07.

zmniejszenie zużycia paliwa

08.

redukcja gazów cieplarnianych

09.

zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne

  • dokładne procentowe wyliczenie osiąganych korzyści zależy od indywidualnych warunków i technologii klienta oraz konkretnego urządzenia technologicznego