blue_boson-header_intro_logo
blue_boson-footer_logo-picotechnology

Dvojciferné

znižovanie nákladov

na výrobu elektrickej energie, tepla alebo chladu?

Áno, ekologicky, patentovane a bez investičných nákladov.

Vitajte v Blue Boson.

O nás

Spoločnosť Blue Boson SE.

Sme slovenská spoločnosť so sídlom v Bratislave. Naša patentovaná metóda a zariadenia prinášajú dvojcifernú úsporu nákladov pri produkcii elektrickej energie, tepla alebo chladu úpravou vody, pary alebo akýchkoľvek ďalších kvapalných a plynných médií.

Hodnoty spoločnosti.

Pomocou férovosti, integrity, zodpovednosti, bezpečnosti, vášne, pokory, rešpektu a profesionality vytvárame autentickú firemnú kultúru. Naše hodnoty sú súčasťou našej DNA. Hovoria o nás, kto sme, usmerňujú s kým spolupracujeme, aj to, ako konáme.

Smerom k ekologickej budúcnosti.

Zmena klímy zapríčinená predovšetkým činnosťou človeka môže mať katastrofálne následky pre život nás všetkých. Energetika je chrbticou svetového hospodárstva. Palivá a energiu spotrebovávame pri výrobe elektriny, tepla, chladu a pri výrobných procesoch v priemysle. Postup, akým energiu získavame a užívame, sa zásadným spôsobom odráža na kvalite životného prostredia, zdraví a bezpečnosti obyvateľov.

Zvýšená energetická účinnosť je jednou z metód, ktorú možno nasadiť dostatočne rýchlo a v dostatočnej miere na to, aby sme žili vo svete, v ktorom naše zdravie a predovšetkým budúce generácie získajú.

Inteligentné podnikanie.

Nastal čas, aby ste do svojho bežného podnikania pridali nový, ekologický rozmer. Znižovanie produkcie emisií do ovzdušia a vody, nižšia spotreba palív, menej skleníkových plynov, menej chemických látok – to všetko je súčasťou inteligentného podnikania.

+

Zvyšovanie efektivity a výkonu ohrevnej alebo chladiacej sústavy

+

Znižovanie výparného tepla

+

Úspora energie na elektromotoroch

+

Permanentné odstraňovanie inkrustov

+

Znižovanie skleníkových plynov

Realizácie

Duslo

Shipbuilding and Machinery

Bukoza Energo

Danfoss

Chemosvit

Biotika

ProCare

Bytherm