Technológia

Naše ekologické zariadenia SCAT®SCAT REXCIT® prešli dvadsaťročným vývojom, testovaním a aplikáciou v desiatkach inštalácií v rôznych odvetviach priemyslu.

Zariadenia SCAT®SCAT REXCIT® sú prietokové hydraulické moduly, ktoré pozostávajú zo vstupu, ionizačnej, excitačnej a polarizačnej komory, výstupu, riadiacej elektroniky a napájacieho zdroja. Zariadenie môže byť doplnené otvorom na odkalenie a odvzdušňovanie, kde sa zachytávajú látky, vzduch, plyny a kvapaliny s inou špecifickou hmotnosťou. Napojenie je cez prírubu alebo závit.

Patentovaná metóda našich zariadení upravuje nadmolekulovú štruktúru vody, ako aj ostatné kvapalné a plynné médiá, a to na troch úrovniach – fyzikálnej, chemickej a energetickej.

Podstatou technológie je dosiahnutie energetických a silových zmien v molekule a medzi molekulami v dvoch stupňoch.

blue_boson-technologia_uprava_vody
blue_boson-technologia_uprava_vody-ikony
blue_boson-technologia_zmena_chem_fyz
blue_boson-technologia_scat
blue_boson-technologia_primarny_okruh
blue_boson-technologia_primarny_okruh-ikony
blue_boson-technologia_zmena_energ
blue_boson-technologia_scatrexcit

SCAT®

Prvá fáza

Prvý stupeň – zariadenie SCAT® je určené na primárnu úpravu média. Takto upravené médium má zmenené chemické a fyzikálne vlastnosti na požadovanú úroveň a je pripravené na následnú úpravu zariadením SCAT REXCIT®.

SCAT REXCIT®

Druhá fáza

Druhý stupeň – zariadenie SCAT REXCIT® je určené na zvýšenie tepelnej kapacity média. Atómy sa do zmeneného stavu dostávajú manipuláciou kvantových častíc, dochádza k excitácii a následnému uvoľneniu prebytku energie, ktorá je následne využívaná.

Zariadenia SCAT® a SCAT REXCIT® navrhujeme, projektujeme a vyrábame pre vašu konkrétnu technológiu a na mieru daného zdroja tepla/chladu. Prispôsobíme ju veľkosti a konkrétnym požiadavkám vašej technológie. Inštalujeme ju do pripravených potrubí na určených miestach. Zariadenie je plne automatizované a vhodné pre autonómne nepretržité prevádzky

Chránené patentom EP1941216
EU Certifikát: 141299091

Prínos a účinky zariadení
SCAT® a SCAT REXCIT®

01.

zvyšovanie efektivity a výkonu ohrevnej alebo chladiacej sústavy

Zobraziť viac

zvyšovanie tepelnej kapacity média
zvyšovanie tekutosti média
znižovanie výparného tepla
zrýchľovanie výmeny tepla/chladu
úspora energie na elektromotoroch

02.

permanentné odstraňovanie jestvujúcich inkrustov

03.

zabraňovanie tvorby inkrustov, oxidácie, korózie a kavitácie

04.

umocňovanie sedimentačných a koagulačných procesov

05.

úspora na chémii, obmedzovanie antiscalantov, dispegrátorov a biocídov (REACH)

06.

predlžovanie životného cyklu systému

07.

znižovanie spotreby paliva

08.

znižovanie skleníkových plynov

09.

znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie

  • presné percentuálne vyčíslenie benefitov závisí od individuálnych podmienok a technológie klienta a konkrétnej dodávky technologického zariadenia